Verenigingen zoeken steun bij gemeente
Huur sporthal molensteen voor korfballers van DDW
 
Maart 2022Het water komt korfbalvereniging DDW uit de Mierden tot aan de lippen door de in hun ogen exorbitant hoge huur van de sportzaal in Reusel waar ze gebruik va maken. De korfbalsters hebben nu hun krachten gebundeld met de buren in Reusel waar Rosolo tegen dezelfde problemen aanloopt. Samen met nog enkele andere verenigingen hebben ze nu de lokale politiek gemobiliseerd om er iets aan te doen, in de Raadsvergadering van februari braken de partijen CDA, PvdA en Samenwerking een lans voor de verenigingen. Enkel de VVD vindt het prima zoals het nu loopt.
"Met een huur tot wel 59 euro per uur voor de grootste hal van het Reuselse sporthuis (46 euro voor de iets kleinere hal) zijn we bergen geld kwijt," zegt Jos Stokkermans van DDW. De oud-voorzitter en huidig bestuurslid voelt zich machteloos door de prijsafspraken die er enkele jaren terug stilzwijgend ingeslopen zijn met de aanbesteding van de huidige exploitant. " Een vereniging als DDW heeft aan de inkomstenkant enkel de contributie van de leden en hier en e verkoop van wat koeken. De leden concentreren zich op hun sport en zo moet het ook. Maar met de huidige huur zijn we duizenden euro' s per jaar kwijt, ook al gebruiken we de zalen alleen in de winterperiode. Maar in die tijd loopt ook de huur voor de buitenvelden gewoon door. Dan hebben wij het geluk dat de kleinsten nog terecht kunnen in d' n Houtert in Lage Mierde." 
"Er blijkt een contract met de huidige exploitant te zijn dat de gemeente ooit afgesloten heeft. In mijn optiek hebben ze op dat moment te weinig oog gehad voor de verenigingen want die komen nu in het nauw." 
In de Gemeenteraad van februari werd het onderwerp van de hoge huur besproken en Peter van Gool (CDA) diende er met succes een motie in om de verantwoordelijk wethouder in beweging te krijgen om iets voor de verenigingen te doen. "De hoge huur van het Reuselse Sporthuis brengt de verenigingen die de hoofdgebruikers zijn in grote problemen,” zegt Van Gool, die zelf uit Hooge Mierde komt. De CDA-man zag zijn motie met grote meerderheid aangenomen werd. In die motie roept hij verantwoordelijk wethouder Maarten Maas op om bemiddelend op te treden bij gesprekken tussen de gebruikers en de exploitant van het Sporthuis (Optisport). Ook zou het college zich in moeten spannen om ongewenste prijsontwikkelingen te voorkomen en zo de leegloop een halt toeroepen.
“Het is al zover dat meerdere verenigingen hun heil buiten de gemeentegrenzen zoeken,” zegt Van Gool die daarover contact had met de besturen van meerdere verenigingen.”
Bij de aanbesteding werd ooit behalve het huurtarief ook de marge waarmee die jaarlijks geïndexeerd mag worden vastgelegd en ook dat steekt de verenigingen.
,,Die tarieven zijn een stuk hoger dan in de omliggende dorpen,” weet van Gool. "Er zijn nu zelfs al verenigingen die naar andere dorpen gaan en zelfs naar België uitwijken. Dat moeten we niet willen en het past ook niet in ons uitgangspunt: Samen Doen!" 
Wethouder Maarten Maas gaf in een eerste reactie aan dat voor de verenigingen de deur bij de gemeente altijd open staat als ze er niet uitkomen in hun gesprek met de exploitant. Maar toen daar in de Raad van februari over doorgevraagd werd, bleek dat die deur enkel openstond voor een gezellig gesprekje en niet voor een structurele ondersteuning of tegemoetkoming.
In de Raad bleken er wel ideeën wat er wel zou kunnen zoals verenigingen tegemoet komen met een subsidie.
In de aangenomen motie krijgt de wethouder de opdracht om toch serieus met de verenigingen in gesprek te gaan. Hij heeft de Raad beloofd om nog voor 21 juni (de zomer) met resultaten te komen.
Voor Jos Stokkermans, maar ook Yvonne Verspaandonk van korfbalclub Rosolo, is het sporthuis inmiddels een hoofdpijndossier.
Verspaandonk ontdekte dat een sportzaal bij buurgemeente Bladel bij regulier gebruik 37,20 per uur kost (hier is voor commercieel gebruik wel een tweede tarief). In Arendonk vond ze een nog goedkopere hal, daar maakt Rosolo nu ook al voor een deel gebruik van.
Stokkermans zijn DDW maakte in het verleden ook al gebruik van hallen in de verdere regio. " Maar eigenlijk moeten we dat niet willen," zegt hij. " Reusel is voor ons dichterbij en we zouden het hier toch Samen Doen? Laten we dat dan maar in de praktijk brengen."
Hij is daarom benieuwd wat het initiatief van de wethouder concreet oplevert.