Weidevogels hebben het moeilijker dan ooit

Oktober 2020
Kieviten en grutto’s die hun eigen naam roepen. Dat is wat je in het voorjaar en de zomer altijd kon horen als je een wandeling door de weide en langs de akker maakte. Maar hoe vaak hoor je het nog en vooral: hoe lang nog? Onderzoek wijst uit dat de stand van deze vogels met vijf procent per jaar terugloopt en het is de vraag: hoelang duurt het nog tot ze allemaal zijn verdwenen?
De weidevogelvereniging in Reusel-De Mierden besteed dit jaar uitgebreid aandacht aan de teruggang van dit stuk natuur in een expositie in het gemeentehuis in Reusel (het deel van de heemkunde). Maar de vereniging presenteert zich daarbij ook nadrukkelijk als Natuur- en (weide)vogelvereniging, want er is ook aandacht aan tal van andere natuuraspecten.
Grondlegger en huidig voorzitter Piet Peijs vertelt er het liefst elke dag over, ook na 24 jaar.
“Mijn vader had een stukje bos in Lage Mierde. Als ik met hem meeging hoorden we de vogels fluiten en we zagen er veel verschillende soorten. Daar ergens moet mijn interesse gewekt zijn, waardoor ik in 1996 samen met Karel Geevers het initiatief nam om een eigen natuurvereniging op te richten.
Maar het is schrijnend wat er alleen al de laatste 24 jaar gebeurde. Als je in het voorjaar of de zomer over een akker loopt, hoor en zie je nog nauwelijks weidevogels,” zegt hij. “Het ging al slecht met de verschillende soorten en de laatste drie jaar met een superdroge zomer werd het alleen maar erger.”
Toch blijft Peijs ook altijd een stuk optimisme houden. “Er is nog steeds veel moois over de natuur te vertellen,” zegt hij. “Met de erfvogels zoals de zwaluw en de huismus gaat het zeker niet slecht en ook de uilen doen het goed de laatste jaren. We monitoren tientallen in heel Reusel-De Mierden nestkasten en zien daar veel succesvolle broedsels.”
De aanleiding van de expositie was de ruimte die Heemkundekring Reusel viermaal per jaar beschikbaar stelt om een andere vereniging te promoten. De vogelvereniging heeft daarbij de primeur en grijpt dat met beide handen aan met een tentoonstelling die nu tot aan het einde van het jaar loopt. Er zijn veel natuurfoto ’s van de eigen leden te zien, maar ook opgezette dieren en nestkasten. Er wordt aandacht besteed aan de projecten die de vereniging houdt, naast de uilenwerkgroep zijn dat ook de opschoongroepen op de heide en de bossen in Reusel-De Mierden.
”Het initiatief van de Heemkunde die het mogelijk maakt om deze tentoonstelling te organiseren, sluit mooi aan bij de voorbereiding van ons zilveren jubileum volgend jaar,” zegt Peijs.
De tentoonstelling is gratis te bezoeken in de openingsuren van het gemeentehuis en/of de bibliotheek aan het Kerkplein in Reusel.