Hulselse voetballers schuiven verder op

April 2022

Na de aanleg van de nieuwe weg kwam het hoofdveld van VV Hulsel in het gedrang. Wie heeft hier zitten slapen en beter nog: wie draait op voor de extra kosten?

De gemeente Reusel-De Mierden laat onderzoek doen naar wat er misging bij de ruimtelijke planning van de bebouwing op het huidige voetbalveld in Hulsel. Ook wordt in dat onderzoek gekeken naar wat de gevolgen zijn.
In de zoektocht naar woonruimte voor de kleinste kern van Reusel-De Mierden kwam er een oplossing door het voetbalveld in noordelijke richting te verplaatsen, zodat er op het zuidelijke deel gebouwd kon gaan worden. Er werd eerder al een nieuw veld aangelegd waar nu al op gevoetbald wordt, waardoor de schop voor de bouwers de grond in kon. Het hoofdveld kon hierdoor blijven liggen. Van de 25 kavels zijn er reeds 15 uitgegeven, de andere tien volgen volgend jaar. De aanleg van de infrastructuur ging inmiddels – met de nodige vertraging- ook van start, maar daarbij werd tot wel erg dicht tegen het hoofdveld aan gegraven. Zo ligt de nieuwe Deenendries nu tot 80 centimeter van de afrastering, waardoor supporters bij thuiswedstrijden op de rijbaan moeten gaan staan.
Zowel vanuit de gemeente Reusel-De Mierden als vanuit voetbalclub VV Hulsel wil men nog niet reageren zo lang het onderzoek nog niet afgerond is. Ook de werkgroep die vanuit de Dorpsraad de ontwikkelingen mee volgt, wacht commentaar nog even af.