Alle ballen op VV Hulsel
Ruimtetekort bij nieuwbouwwijk

November 2022


Op de afbeelding die gepresenteerd werd door de gemeente Reusel-De Mierden vormt een groenstrook met bomen de afscheiding met het voetbalveldIn de feitelijke situatie ligt deze strook er niet als buffer tussen nieuwbouw/wonen en sport/voetbal, maar kwam de nieuwe wijk vast tegen het veld aan te liggen. Een foutje zou je zeggen, maar de officiële reactie van de gemeente Reusel-De Mierden is dat er geen fout gemaakt is, maar is enkel de situatie aangepast aan de lopende ontwikkeling. De lezer mag hier zelf zijn conclusie trekken!!
Ook over extra kosten wil de gemeente Reusel-De Mierden niets horen omdat ze reeds een potje hebben gevonden waar de extra kosten uit betaald worden (de grondexploitatie). Dat de aanpassing met negen extra woningen ergens een rol speelt in de aanpassing is niet uit te sluiten, maar in de officiële bestemmingsplanaanvraag staat expliciet vermeld dat de contouren van het totale plan door deze aanpassing niet wijzigen. Ook hier mag de lezer zijn eigen conclusies trekken.


Bij de eerste presentaties van bouwen en wonen op het voetbalveld in Hulsel werd de nieuwe groene wijk dichtbij een sportvoorziening geprezen. Maar verderop in het proces werd het bouwplan nog een keer aangepast en kwamen er woningen bij. Doordat de afscheidende groenstrook hier niet geheel op berekend was ontstond een probleem: de woningen kwamen te dicht bij het voetbalveld. Om te voorkomen dat de ballen telkens in de achtertuinen verdwijnen gaat nu het hoofdveld van VV Hulsel drie meter opgeschoven worden.
Op zoek naar grond voor woningbouw kwam er in Hulsel ruimte op sportveld 't Kantje voor een geheel nieuwe wijk. Een van de velden en het trainingsveld werd eerder al verplaatst en de eerste woningen worden op dit moment al gebouwd in de eerste fase. Ook aan de invulling van de tweede fase wordt gewerkt, maar nu blijken er in de nieuwe straat Deenendries enkele woningen te dicht tegen het hoofdveld aan te komen.
Als wethouder Peter van de Noort hoort dat er aan de andere zijde hetzelfde aantal meters grond als restrook braak blijkt te liggen moet hij op onderzoek uit, zijn conclusie volgt een week later: “Aan de zuidzijde van het plan ligt een sloot die er al jaren ligt en blijft ook de groenstrook bestaan. Omdat beiden ingeklemd liggen tussen twee rijen huizen moet er ruimte zijn voor onderhoud. Daar is de strook van zo’n vijf meter voor bedoeld. Een deel van die strook zal ingezaaid worden met gras.”
Dan het euvel van grondtekort aan de zijde van het voetbalveld.
“Terwijl de grond voor helft van de woning al uitgegeven was (de eerste fase, red) werd de vraag naar nog meer woningen actueel. We zijn toen opnieuw om de tafel gegaan en konden er maar liefst negen woningen meer kwijt. Mede hierdoor ontstond er wel ruimtegebrek aan de zijde van het voetbalveld waardoor dit met de voetbalclub besproken moest worden.”
Volgens de wethouder van Reusel-De Mierden speelde mee dat de breedte van de groenstrook, die als nieuwe buffer tussen woonwijk en voetbalveld moest dienen, verkeerd ingeschat was.
Nu de infrastructuur is aangelegd blijkt er geen ruimte te zijn voor het publiek langs de lijn van het hoofdveld van VV Hulsel, waardoor ze bij een wedstrijd van het vaandelteam op straat zouden moeten staan om voetbal te kijken. Ook zouden de gevels van enkele woningen tegen de zijlijn van het veld komen.
Het besluit om het euvel op te lossen is nu dat de voetballers met hun hoofdveld opschuiven om zo een nieuwe buffer te creëren met de nieuwe wijk.
Hoge ballen
Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat er aanvankelijk nog een laag hekwerk gepland was als afscheiding tussen rijbaan en hoofdveld, maar vanuit VV Hulsel hebben ze laten weten dat bij die club de ballen soms hoog over gaan en dat de ballen daar dus gewoon overheen kunnen vliegen.
Maar met het verschuiven van het veld alleen is men er niet want de coach wil vanuit de dugout ook graag zijn spelers aan het werk zien. Daarom is nu besloten om niet alleen het veld drie meter op te schuiven, maar ook de dugouts. Omdat de huidige niet verplaatsbaar zijn worden ze afgebroken en enkele meters verder opnieuw opgebouwd. Omdat ook de omheining met het verschuiven van het veld mee moet bewegen wordt deze ook geheel vernieuwd. Eerder was al afgesproken om over een lengte van zo n 100 meter een net (ballenvanger) van circa vijf meter hoog te plaatsen tussen het veld en de nieuwe woningen om te voorkomen dat bij hoge ballen over de zijlijn de ruiten van de nieuwe woningen aan diggelen gaan."
Wie even meerekent met al die onderdelen komt tot een behoorlijk kostenplaatje, de extra kosten worden betaald uit de grondexploitatie van het totale plan. Van de Noort verwacht hier geen problemen mee omdat met de verkoop van grond voor de extra negen woningen er ook meer geld binnen komt.