Zorgen om onze oudjes (2)  
Van collectief bouwen voor ouderen tot wonen in een Knarrenhof

maart 2024

Een schets van wonen in een knarrenhof in Reusel, zoals op Hoeve 2

Enkele jaren terug besloot het kabinet tot versobering van de ouderenzorg met sluiting van bejaardenhuizen tot gevolg. Nu we enkele jaren verder zijn merken we daar de effecten van, zowel de positieve als de negatieve. In een serie verhalen gaan we de komende weken inzoomen op de gevolgen.
Deze week geven de wethouders Maarten Maas (inwoners) en Peter van de Noort (ruimte) van Reusel-De Mierden hun visie en vooruitblik.
“Om te beginnen is het probleem dat door de kabinetsmaatregelen is ontstaan niet lokaal, maar landelijk,” haast wethouder Maas te zeggen.  
Behalve dat het kabinet de operatie sluiting-bejaardenhuis doorvoerde, werden er ook tal van zorgtaken van de landelijke overheid naar de gemeenten overgeheveld. Maar niet voordat er met de kaasschaaf langs het budget was gegaan.
“Het zijn interessante uitdagingen waar we voor zijn komen te staan,” blikt Maas terug. “En gelukkig kunnen we vaststellen dat er al veel gebeurd is, al kunnen we ook stellen dat er nog veel moet gebeuren en dat er nog grote uitdagingen op ons af komen. We hebben de laatste jaren diverse projecten opgepakt waarbij we vooraf bij adviesraden de informatie op zijn gaan halen. Partijen als de kbo’s , Zorg en Welzijn en het gehandicaptenplatform zitten dan met ons aan tafel om input en advies te geven. 
Daarnaast zijn we na de omslag  meer regionaal samen gaan werken. Zo trekken we met de Kempengemeenten met daarbij ook nog Best, Oirschot en Veldhoven, samen op als het gaat om aanbestedingen voor zorgpartijen en tariefbepaling. "
“Maar ondanks de samenwerking is er een personeelsprobleem dat ook onze zorgvragers raakt,” vult Maas aan. “We kunnen wel samen optrekken in de aanbesteding naar zorgaanbieders, maar dan moeten die wel personeel hebeben om ze in te kunnen zetten,” Daarom zetten we vol in op de ondersteuning van mantelzorgers. Van een mantelzorgdag tot een mantelzorgpresentje. Speciale aandacht hebben we ook voor jonge mantelzorgers vanaf vier jaar. Dat doen we samen met CordaadWelzijn, door bijvoorbeeld een dagje Efteling te organiseren voor kinderen die met een zieke ouder te maken hebben. Overigens krijgen we hierbij de doelgroep jongeren vanaf 12 jaar maar moeilijk in beeld.”
Niet alleen als het gaat over zorg vraagt de gemeente advies.
"Een voorbeeld van projecten waar we ook advies voor nodig hebben is het bouwen of inrichten van huisvesting voor ouderen,” vult Peter van de Noort aan.  “We hebben nu een aantal interessante initiatieven die nog aangevuld kunnen worden met ideeen die er al leven,” zo licht hij een tipje van de sluier op. “Zo staat er in Reusel een marktpartij klaar om 24 zorgappartementen te gaan bouwen (Schipvast op Hoeve 2 in Reusel bouwt er 23 huurappartementen met de mogelijkheid om daar later gecentreerd zorg af te nemen van een andere partij die dat biedt.). “We hebben eerder gemerkt dat bewoners van zorgwoningen baat hebben bij elkaars nabijheid en de zorg die daar over de vloer komt kan dan efficient ingezet worden.
Als we dan naar de kleinere kernen kijken, met name Hooge en Lage Mierde, dan zouden daar ook gecombineerde zorgwoningen gebouwd kunnen worden. Dit kan al binnen de bestaande bestemmingsplannen die nu ontwikkeld worden, zoals het plan Rogse Wieken nabij de Leendestraat. Woningstichting De Zaligheden heeft hiervoor al op de deur geklopt, maar wat we daarvoor nog wel nodig hebben zijn particulieren die dat mee op willen pakken. Dat zou bijvoorbeeld ook als CPO (collectief bouwen) kunnen. We beseffen terdege dat het een hele klus is om zoiets aan te gaan, maar van de andere kant: als we niets doen gebeurt er ook niets. Dit bij-elkaar-wonen kun je zien als een soort van Knarrenhof  waar ouderen een voordeel ervaren aan het wonen in elkaars nabijheid. De naam Knarrenhof kan overigens negatief klinken, maar dat het is juist een enorm positieve ontwikkeling dat alleen al de ideeën hioerover leven”
Tegelijk met het ontwikkelen van passende wooninitiatieven noemt Van de Noort ook het onderdeel doorstroming. “Sinds het wegvallen van de bejaardenhuizen is er minder doorstroming  gekomen dan verwacht, waar met name jongeren nu de gevolgen van merken. De prijsontwikkeling van grond en bouw heeft ook niet stil gestaan. Mede hierdoor merken we dat er minder doorstroming is dan voorheen als ouderen hun grote woning op een grote kavel verlaten. We kijken daarom nu vooral naar kleinere kavels waar ook jongeren betaalbaar op kunnen bouwen. In Hulsel hebben we om die reden een bestemmingsplan (De Kanten) aangepast waardoor er meer woningen op dezelfde ruimte gebouwd konden worden. In plan Molenwijck in Reusel zijn afgelopen half jaar starterswoningen opgeleverd (perceelsgroote 100 m2, red) waardoor die doelgroep toch een start kan maken op de woningmarkt.”
De verhalen Zorgen om onze oudjes zijn na publicatie na te lezen op verhalenuitdekempen.nl 
Vragen en reacties kunnen gestuurd worden naar hilverbode@gmail.com