Zorgen om de zorg

In het coronajaar 2020 kwam de zorg onder een vergrootglas te liggen. Zorgmedewerkers werden de hemel ingeprezen, maar toen het op waardering aankwam bleek dat maar weinig waard. Net in dit jaar besloot ik om na ruim veertig jaar werken-in-de-zorg daarmee te stoppen.
Ooit begonnen met tal van idealen, kwam ik op tal van (mooie) functies terecht en kreeg daar veel uitdagingen, ook de waardering die daarmee gepaard gaat.
Maar dat er op het moment dat je stopt deze crisis komt?
Na een oproep voor ‘Nieuwe handen-in-de-zorg, besloot ik mij om me weer aan te melden om (beperkt) als zzp’er iets voor de zorg te gaan doen. Om al die hardwerkende zorgmedewerkers met mijn eigen handen een steun in de rug te geven.


Deel 1: een nieuwe start.

Juli 2020

Ik zit in mijn auto en heb gekozen om te starten op een verpleeghuis op enige afstand van de plek waar ik woon. Het voelt wat veiliger, een plek waar niemand je kent. Mijn keuze viel op verpleeghuiszorg omdat ik dit stukje van het werk als verpleegkundige ooit wel in mijn rijtje idealen had staan, maar uiteindelijk toch maar weinig inhoud kon geven.
Het gebouw dat ik nader is groot en massief, maar oogt zeker niet onvriendelijk. De ontvangst is allerhartelijkst en ik heb ervoor gekozen om de allereerste keer in de herstart op vrijwillige basis met een collega mee te lopen om de ins- en outs te leren kennen.
De tweede dag is het dan voor het echie en word ik ingedeeld in een extramuraal zorgteam.. Gewapend met een I-pad, mobiele telefoon en een sleutelbos ga ik het rijtje bewoners af waar ik moet zijn. Wassen, steunkousen en medicijnen vormen de hoofdmoot. Het zijn acht clienten in zo’n drie uur tijd. De ontmoetingen zijn stuk voor stuk leuk en het werk dat mij wacht is voor mij goed te doen. De ervaring van het weer opnieuw op de werkvloer gaan werken in vakantietijd, zoals ik de laatste jaren al deed, betaalt zich nu uit.
Na drie diensten op deze locatie sluit ik het voorlopig af. Ik heb het gevoel dat ik zo weer in zou kunnen springen, maar ik kies ervoor om nu weer even op een andere voorziening te gaan werken.
Ik dank alle lieve collega’s op het eerste adres voor hun ontvangst, medewerking en vertrouwen en ik hoop dat ik de aardige collega’s en bewoners nog eens terugzie.