Ouders voelen zich speelbal van zorg
Geen dagbesteding in de nabijheid breekt clienten op

Oktober 2020Reusel – De cliënten van woongroep De Toekomst, aan de marialaan 70 in Reusel, hebben al een half jaar geen passende dagbesteding dicht bij huis en de ouders luiden de noodklok. Jan Adams, voorzitter van stichting De Toekomst, pleitte afgelopen week nog bij de gemeentelijke commissie om ruimte en middelen voor dagbesteding mee te nemen in de plannen voor de nieuwe Kei in Reusel, al is leegkomende ruimte in het tegenovergelegen gemeentehuis wat hem betreft ook een optie.
,,Al vanaf begin maart worden de zes cliënten, ze zijn allen meervoudig beperkt, geweerd bij hun dagbesteding op locatie De Donksbergen bij Lunetzorg,” legt hij uit. ,,Virusbesmettingen van het Norovirus tot corona leidden ertoe dat ze thuis bleven zitten. Vanaf 27 juli kwam gedeeltelijk de dagbesteding weer op gang, maar nog niet op woensdag en vrijdag. Dat kon enkel opgelost doordat wij als ouders bijsprongen.”
Maar terwijl De bezorgde ouders de ontwikkelingen rond Corona volgden, schoof Lunetzorg de herstart van de volledige dagbesteding door naar 12 oktober, maar op die datum bleek het gebouw waar dit plaats kan vinden niet beschikbaar. ,,Nu zijn ze naar de Biezenrijt in Valkenswaard verwezen waardoor ze zowel ’s morgens als ‘s avonds een uur in de bus zitten. Dit kunnen wij moeilijk over ons hart verkrijgen. Er wordt gesleept met mensen die zelf hun stem niet kunnen laten horen, het is in en in triest.”
Ook Maria Moeskops, de moeder van Marieke, is erg verdrietig om wat er gebeurd. Ook zij voelt zich totaal niet serieus genomen in de zoektocht naar passende dagbesteding. ,,Is dit nu Nederland? Zijn wij met zijn allen echt niet in staat om hier passende zorg te bieden?”
Jan Adams had overleg met alle partijen die hij kon bedenken en zat vijf jaar terug ook al aan tafel over de Nieuwe inrichting van het centrumplan en de rol die De kei hierin zou kunnen vervullen. Dat plan ging toen in de prullenmand ,,Ik ben bang dat het nu weer op niets uit gaat draaien,” zegt hij. Het liefst zou hij de leegkomende ruimte bij het gemeentehuis gaan benutten zodra er door de nieuwbouw van de Kei een aantal voorzieningen naar de overkant van het kerkplein kunnen.
,,Het is echt vijf voor twaalf want de cliënten houden dit niet lang meer vol,” zegt hij. ,,Daarom moet er snel een oplossing komen. Het mooiste zou zijn een dagbestedingslocatie in Reusel voor iedereen binnen deze doelgroep en die in deze gemeente woont.